- Tư vấn và kết nối đào tạo - trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông sản theo hướng an toàn/hữu cơ.
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp (khởi nghiệp trong sản xuất, phân phối & tiêu thụ).
- Kết nối cung cầu nông sản trong nước và quốc tế.

- “Truy xuất nguồn gốc nông sản” thông qua quá trình ghi chép nhật ký điện tử tự động. Quản trị dữ liệu trên hệ thống dữ liệu lớn Bigdata;

- Xây dựng website quảng bá; dịch vụ hosting server giá rẻ, các loại phần mềm ứng dụng (văn phòng, kinh doanh, bản đồ số, chữ ký số…).

- Ứng dụng trên điện thoại thông minh…

- Tư vấn triển khai & chuyển giao hệ thống CNTT cho các đơn vị nhà nước/doanh nghiệp/HTX trên toàn quốc.

Đối tác

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số

Đối tác của HTX Nông Nghiệp Số