There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Đối tác

Khách sạn 5 sao Le Indochina Bắc Ninh

Ban lãnh đạo

Sample image

Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
hoangla@htxnongnghiepso.com
Sample image

Nguyễn Đình Tĩnh

Phó tổng giám đốc
tinhnd@htxnongnghiepso.com
Sample image

Phan Thái Trung

Phó tổng giám đốc
trungpt@htxnongnghiepso.com