There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Đối tác

Khách sạn 5 sao Le Indochina Bắc Ninh

Ban lãnh đạo

 
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
GĐ - Sản xuất
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
GĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com

Phan Thái Trung

GĐ - Công nghệ
trungpt@htxnongnghiepso.com