Sáng ngày 11/1, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam với UBND đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn nhằm thảo luận định hướng tiêu thụ các sản phẩm nông sản của Bắc Kạn thông qua các kênh của Liên minh HTX Việt Nam, đồng thời đề xuất một số hỗ trợ trong thời gian tới và thống nhất nội dung Chương trình phối hợp phát triển kinh tế hợp tác (KTHT) giữa tỉnh Bắc Kạn và Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới.

Read more ...

Đối tác

Ban lãnh đạo

Sample image

Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
hoangla@htxnongnghiepso.com
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
GĐ - Sản xuất
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
GĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com