- “Truy xuất nguồn gốc nông sản” thông qua quá trình ghi chép nhật ký điện tử tự động. Quản trị dữ liệu trên hệ thống dữ liệu lớn Bigdata;

- Xây dựng website quảng bá; dịch vụ hosting server giá rẻ, các loại phần mềm ứng dụng (văn phòng, kinh doanh, bản đồ số, chữ ký số…).

- Ứng dụng trên điện thoại thông minh…

- Tư vấn triển khai & chuyển giao hệ thống CNTT cho các đơn vị nhà nước/doanh nghiệp/HTX trên toàn quốc.

Đối tác

Ban lãnh đạo

Sample image

Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
hoangla@htxnongnghiepso.com
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
GĐ - Sản xuất
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
GĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com