- Tư vấn và kết nối đào tạo - trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông sản theo hướng an toàn/hữu cơ.
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp (khởi nghiệp trong sản xuất, phân phối & tiêu thụ).

- Kết nối cung cầu nông sản trong nước và quốc tế.

Đối tác

Khách sạn 5 sao Le Indochina Bắc Ninh

Ban lãnh đạo

 
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
GĐ - Sản xuất
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
GĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com

Phan Thái Trung

GĐ - Công nghệ
trungpt@htxnongnghiepso.com