Đối tác

Khách sạn 5 sao Le Indochina Bắc Ninh

Ban lãnh đạo

 
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
P.TGĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com

Phan Thái Trung

P.TGĐ - Công nghệ
trungpt@htxnongnghiepso.com