Họ và tên: Lê Anh Hoàng
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 23-10-1987
Quê quán: Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Văn phòng: Số 5/1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Nghề nghiệp hiện nay:
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HTX Nông nghiệp Số
Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Nông nghiệp Số
Thành viên HĐQT - Liên hiệp HTX Cam Cao Phong
Tổng Giám đốc - Liên hiệp HTX Nông sản  an toàn Sơn La
website: www.htxnongnghiepso.com
Điện thoại: 0983.700.168 - 0969.565.565
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.