Họ và tên: Nguyễn Đình Tĩnh
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 23-10-1988
Quê quán: Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Văn phòng: Số 5/1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Nghề nghiệp hiện nay:
P. Tổng Giám đốc HTX Nông nghiệp Số
website: www.htxnongnghiepso.com
Điện thoại: 0966 688 650
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.