Các thành viên Ban lãnh đạo của HTX Nông nghiệp số:

 

 

Lê Anh Hoàng
Chủ tịch HĐQT

Tel: 0983 700 168
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Đỗ Thế Ca
Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT

Tel: 0948 958 889
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguyễn Đình Tĩnh
Thành viên HĐQT - PTGĐ

Tel: 0966 688 650
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đối tác

Ban lãnh đạo

Sample image

Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
hoangla@htxnongnghiepso.com
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
GĐ - Sản xuất
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
GĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com