Các thành viên Ban lãnh đạo của HTX Nông nghiệp số:

 

 

Lê Anh Hoàng
Chủ tịch HĐQT

Tel: 0983 700 168
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Đỗ Thế Ca
Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT

Tel: 0948 958 889
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguyễn Đình Tĩnh
Thành viên HĐQT - PTGĐ

Tel: 0966 688 650
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phan Thái Trung
PTGĐ CNTT

Tel: 0913 393 333
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Đối tác

Khách sạn 5 sao Le Indochina Bắc Ninh

Ban lãnh đạo

 
Sample image

Đỗ Thế Ca

Thành viên HĐQT
GĐ - Sản xuất
cadt@htxnongnghiepso.com

Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT
GĐ - Kinh doanh
tinhnd@htxnongnghiepso.com

Phan Thái Trung

GĐ - Công nghệ
trungpt@htxnongnghiepso.com