NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0983 700 168 - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tư vấn phát triển sản phẩm Bánh đa nem Thuận Kỷ theo chương trình OCOP

23/12/2018 25 lượt xem
Trang chủ Tư vấn phát triển sản phẩm

Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Bánh đa nem Thuận Kỷ theo chương trình OCOP năm 2018 cho Hợp tác xã Bánh đa nem Thuận Kỷ tại Khối phố Trung Đình, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Bài viết cùng chuyên mục
© Coppy right 2018.Hợp tác xã Nông nghiệp Số. All Rights Reserved.Thiết kế bởi Nông nghiệp Số.
Tổng truy cập: 956688