NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Thành viên HĐQT

27/12/2018 305 lượt xem
Trang chủ Đội ngũ nhân sự

Ông Đỗ Thế Ca

Ngày sinh: 04-7-1984.

Quê quán: Ý Yên - Nam Định.

Trình độ: Cử Nhân.

Tốt nghiệp: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Xếp loại tốt nghiệp: Khá.

Chuyên môn: Kinh tế, thiết kế đồ họa, in ấn.

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc sản xuất.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Bài viết cùng chuyên mục
  • Chất lượng nhân sự Nông nghiệp Số

    Tập hợp đội ngũ nhân sự có chuyên môn, trình độ cao, có tình yêu với nông nghiệp, điều đã làm nên thành công của Nông nghiệp Số như ngày hôm nay.
  • Chủ tịch HĐQT

    Ông Lê Anh Hoàng - Chủ tịch HĐQT. Kỹ sư Điện tử truyền thông - Cử nhân Kinh tế; Chuyên gia tư vấn chính sách - Giải pháp Tổ chức sản xuất.
  • Thành viên HĐQT

    Ông Nguyễn Đình Tĩnh - Giám đốc Kinh doanh; Kỹ sư Điện tử truyền thông; Chuyên gia Tư vấn Thương hiệu và Giải pháp CNTT