NÔNG NGHIỆP SỐ - Nâng tầm giá trị Nông nghiệp Việt Nam - 0983 700 168 - 0966 688 650
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Quản lý Chỉ dẫn địa lý Cam Vinh

21/01/2019 18 lượt xem
Trang chủ Quản lý Chỉ dẫn địa lý

Đang cập nhật

Bài viết cùng chuyên mục
  • Quản lý chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong

    Từ tháng 10 - tháng 12/2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Số phối hợp với UBND huyện Cao Phong xây dựng hệ thống Quản lý chỉ dẫn địa lý gắn với Truy xuất nguồn sản phẩm Cam Cao Phong theo hợp đồng Số 02/KT&HT/2018 ngày 15/10/2018.
© Coppy right 2018.Hợp tác xã Nông nghiệp Số. All Rights Reserved.Thiết kế bởi Nông nghiệp Số.
Tổng truy cập: 956688